Oude Leeuwenrui 32 - bus 21
B-2000 Antwerpen
T. +32 (0)3 205 10 20
E. info@svbp.be

Nieuws

Aankoop van een onroerend goed door de vennootschap: waarop letten?

Blog De standaard, Centen tellen, 7 mei 2009

98% van de mensen die een onroerend goed kopen én een hypothecaire lening afsluiten, onderhandelen met hun bankier over de intrestvoet én het feit of de lening al dan niet volledig zal gehypotheceerd  worden! Over wat er zal gebeuren indien men het krediet vroeger wenst terug te belaten of wil heronderhandelen wordt er niet gesproken.

Dit is volledig terecht wanneer de woonlening afgesloten wordt door een natuurlijk persoon.  De intrest die aangerekend wordt, wordt bepaald door de evolutie op de markt, de duurtijd.... en de eigen inbreng.  M.a.w  de intrest die doorgerekend wordt zal dus mee bepaald worden door het risico dat de bank neemt om jouw krediet te geven.

Daarnaast  oordeelde de wetgever dat de bank  een vergoeding mag doorrekenen indien een natuurlijke persoon het krediet vervroegd wenst terug te betalen.  Deze wederbeleggingsvergoeding mag  maximaal 3 maand intrest bedragen , berekend aan de intrestvoet van het krediet én op het uitstaand kapitaal.  We zouden denken "dit is een billijke vergoeding... "

Maar hoe is de situatie indien een vennootschap een lening voor een onroerend goed afsluit?  Een patrimoniumvennootschap die een huis koopt, een arts, apotheker of advocaat, die via de vennootschap een lening afsluit voor een onroerend goed meestal voor gemengd gebruik. 

Grappig, de naam van de lening verandert plots in investeringskrediet voor de vennootschap.  Toch gaat het meestal om dezelfde soort lening:  aankoop van een onroerend goed dat hypothecair gewaarborgd wordt én terugbetaald wordt via vaste mensualiteit of kapitaalaflossingen ....

Wel in de meeste gevallen, zal de toegepaste intrestvoet voor uw vennootschap hoger liggen (soms tot méér dan 1,2%). Deze hogere intrestvoet lijkt mij verantwoord indien het risico voor de bank ook hoger is... Maar dit is eigenlijk bijna nooit het geval, aangezien uw bankier meestal  ook nog een persoonlijke borgstellling vraagt! Van risicoindekking gesproken....!

Bovendien blijkt dat de lening niet vervroegd kan terugbetaald worden, want de wederbeleggingsvergoeding bedraagt " de niet vervallen intresten tot eindvervaldag....of de zgn "total loss-clausule".  Een dure grap als je het mij vraagt.....!  Laatst kreeg ik het antwoord van een bankier dat deze clausule bij haar klanten nog nooit was toegepast!  Toen bleek dat haar anciënniteit bij deze bank slechts één jaar was, heb ik hier wel wat bedenkingen bij!

Ben ik dan onnozel als ik vraag waarom deze clausule wordt opgenomen?  De kans is immers groot dat op het ogenblik dat ik vervroegd wil terugbetalen of de modaliteiten wil veranderen, mijn relatiebeheerder zelf al van job/bank veranderd zal zijn. Of is dit de nieuwe vorm van klantenbinding?

Het goed lezen van de kleine lettertjes en uw laten bijstaan door een onafhankelijk financieel planner, kan u in de toekomst veel centen besparen....

07 mei 2009